Iron Men back - next - exhibition

Iron Men

Iron Men: Kopter, 2012, mixed media on canvas, 48 x 48"