Iron Men back - next - exhibition

Iron Men

Iron Men: Gun Violence on the Rise, 2012, mixed media on paper, 16 x 20"