Iron Men back - next - exhibition

Iron Men

Iron Men: Grail, 2012, mixed media on paper, 17 x 20"